Ipart expanderar inom elinstallationer


Ipart förvärvar företaget MeR El AB.

MeR El är ett elinstallationsbolag med verksamhet främst i mellersta och östra Värmland med kontor i Kristinehamn och Hällefors.
Bolaget bedriver både entreprenad- och serviceverksamhet.


MeR El har 18 kompetenta medarbetare och har ett mycket gott renommé i branschen. Bolaget startades 1997 och har sedan 2013 drivits av nuvarande konstellation. Bolaget har genom åren haft en god lönsamhet.
De tre delägarna Patrik Ekhagen, Anders Lindén och Andreas Törnkvist kommer att fortsätta driva bolaget som tidigare. Som en del av affären blir de delägare i Ipart.


”Jättespännade att vi får in mer el i koncernen, nu stärker vi vårt utbud och befäster ytterligare vår ställning som Värmlands ledande elinstallatör.” säger Roger Syversson elansvarig på Ipart.


”Vi ser fram emot samarbetet med de övriga bolagen i Ipart och tror att det ihop med de synergier som finns på olika områden kommer att utveckla bolaget och våra medarbetare.” säger Patrik Ekhagen, MeR El.

Frågor angående förvärvet besvaras av Klas Larsson >>